درباره ما

شرکت "گروه مهندسی پایدار ساخت فریار" (سهامی خاص) با هدف ارائه خدمات مشاوره مهندسی با رویکردی نوین، مبتنی بر دانش روز و اصول توسعه پایدار پایه گذاری شده است. این گروه در حال حاضر خدمات مشاوره در زمینه ی مدیریت پروژه یکپارچه، برنامه ریزی و کنترل پروژه و توسعه پایدار را با تکیه بر دانش و تجربه اعضای تیم، برای سازمان ها و پروژه های صنعت ساخت ارائه می نماید.

این گروه با به کارگیری آخرین استانداردها و نتایج بروزترین مطالعات و تحقیقات بین المللی در حوزه مدیریت پروژه و توسعه پایدار خدمات مشاوره نوین به منظور یکپارچه سازی، ارتقاء کارایی، بهینه سازی و بهبود عملکرد در پـروژه هـــای صنعت ســــــاخت ارائـه می نمایــــد.

این مجموعه با استقبال از نخبگان و صاحب نظران حوزه های مرتبط و همچنین ارتباط با فعالان و شرکت های معتبر بین المللی سعی در ارائه ی خدمات مدیریت و مهندسی در بالاترین سطح ممکن دارد.

امید است با گسترش همکاری های علمی و فنی با متخصصین مدیریت و مهندسی، گامی کوچک در راستای پیشرفت و توسعه این مرز و بوم برداریم.