رویکردها


گروه مهندسی پایدار ساخت فریار با تکیه بر دانش و تجربه اعضای تیم و با به کارگیری آخرین استانداردها و نتایج بروزترین مطالعات و تحقیقات بین المللی در حوزه مدیریت پروژه و توسعه پایدار خدمات مشاوره نوین به منظور یکپارچه سازی، ارتقاء کارایی، بهینه سازی و بهبود عملکرد در پـروژه هـــای ســــــاخت ارائـه می نمایــــد.

این گروه در تمامی مراحل کاری خود را ملزم به رعایت اصول توسعه پایدار می داند. مفهوم توسعه پایدار شامل ابعاد گسترده ای می باشد که البته در پروژه های ساخت بیشتر ابعاد محیط زیستی آن شامل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف انرژی، استفاده از مصالح نوین و کاهش انتشـــــــار گاز کـربن مـــورد توجه اســــت.

کلیه خدمات ما علاوه بر شیوه های رایج، به صورت آنلاین نیز ارائه می شوند. به اینصورت که برای هر یک از کارفرمایان محترم پرتال اختصاصی روی وبسایت Faryargroup.com در نظر گرفته شده و تمامی اطلاعات مربوط به پروژه، اسناد مدیریت پروژه، تصاویر پروژه، روند پیشرفت و گزارشات مربوطه در این پـــــرتال قابل دســتـــــرسی می باشـــــــنـــد.