متقاضیان کار

در صورتیکه در زمینه های کاری مرتبط ما تخصصی دارید و مایل به همکاری به صورت پاره وقت،تمام وقت ،آزاد کار (free lancer) و یا پروژه ای هستید فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم.
حوزه های تخصصی ما شامل مدیریت پروژه ،برنامه ریزی و کنترل پروژه ،توسعه پایدار(مدل سازی انرژی،بهینه سازی انرژی،مدیریت ضایعات و ..)می باشد،در صورتیکه در این زمینه ها و یا هر زمینه مرتبط دیگری تخصصی دارید فرم زیر را تکمیل کنید تا باشما تماس بگیریم.
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 50 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید