خدمات ما

 

گروه مهندسی پایدار ساخت فریار با تکیه بر دانش و تجربه اعضای تیم کاری،اقدام به ارائه خدمات مشاوره مهندسی بر مبنای استانداردهای بین المللی مینماید


سیستم های مدیریت یکپارچه سازمانی


پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت سازمانی (IMS) در راستای بهبود و تعالی فرآیندهای سازمانی و اخذ گواهینامه های بین المللی


6

مدیریت پروژه


خدمات مدیریت پروژه یکپارچه و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) بر اساس استاندارد های بین المللی PMBOK، IPMA و ...


برنامه ریزی و کنترل پروژه


خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به عنوان یکی از مهم ترین زیر شاخه های مدیریت پروژه یکپارچه برای بهینه سازی هزینه و زمان پروژه


توسعه پایدار


خدمات با رویکرد توسعه پایدار شامل بهینه سازی مصرف انرژی و ... در راستای حفاظت از محیط زیست و جامعه برای آینده ای روشن

دوره های آموزشی سازمانی گروه مهندسی فریار با هدف ارتقا سطح دانش سازمان شما برای هموار نمودن مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار و مدیریت پروژه یکپارچه طراحی شده اند. این دوره ها توسط اساتید برجسته و متخصصین حوزه های مذکور و به صورت اختصاصی برای سازمان و یا پروژه شما برگزار می شوند. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.